Administrere dine bogmærker i Google Chrome
For at administrerer dine bogmærker skal du holde CTRL og SHIFT tasterne nede og trykke O (ikke nul)

Så kan du flytte eller slette bogmærkerne.

Vil du have hjælp til at administrere bogmærkerne så brug Vestjylland IT & Web IVS.